Sigurne StazeDa li su Boru potrebne zone usporenog saobraćaja?

piše: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 09.07.2020. | 7 minuta čitanja
Literatura

  1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS, 4/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon, 87/2018 i 23/2019)
  2. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 85/17)
  3. 3. Priručnik za unapređenje bezbednosti puteva sa predlogom mera i mogućnostima lokalnog upravljača puta i zemljišta za smanjenje uticaja puta i putne okoline na nastanak saobraćajne nezgode, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije
  4. sigurnestaze.com da-li-su-boru-potrebne-zone-30.html, link
  5. sigurnestaze.com zona-usporenog-saobracaja-bambi-bor.html, link
  6. detinjarije.com kako-je-frajburg-postao-grad-u-kome-su-deca-vaznija-od-automobila, link