Sigurne Staze

ODRŽANO PREDAVANJE O BEZBEDNOSTI MLADIH U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE BOLJEVAC

predavanje: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 20.05.2019. | 3 minuta čitanjaU saradnji sa Crvenim krstom Opštine Boljevac i srednjom školom „Nikola Tesla“ a u cilju podizanja svesti o bezbednom učešću mladih ljudi u saobraćaju, ispred GIS udruženja Srbije, Igor Velić je održao predavanje maturantima o rizicima i uzrocima saobraćajnih nezgoda koji su karakteristični za mlade ljude.

Važno je napomenuti da su u analiziranom periodu život izgubile dve osobe mlađe od trideset godina starosti, što čini 11% ukupno poginulih lica (u Srbiji čine 21% poginulih lica), dok je broj povređenih mladih 26, što čini 24% ukupno povređenih lica (u Srbiji čine 32% povređenih lica). Najviše mladih na teritoriji opštine Boljevac u saobraćajnim nezgodama su stradali u svojstvu vozača (22,79%), istakao je Velić.