Sigurne Staze

Počelo sa radom Udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju

Sigurne Staze | 20.02.2023. | 2 minuta čitanja  1. Unapređenje pravosudnih propisa radi pravičnog sankcionisanja počionilaca teških saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodima;
  2. Podizanje svesti građana o težini posledica saobraćajnih nesreća u društvu naročito sa fatalnim ishodima;
  3. Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
  4. Uspostavljanje i razvoj lokalne i međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustva i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
  5. Edukacija građana o značaju poštovanja i pridržavanju saobraćajnih propisa;
  6. Edukacija i podizanje svesti građana o svim učesnicima u saobraćaju a naročito dece i mladih, starih osoba i osoba sa invaliditetom;
  7. Javno zalaganje za promenu navika svih građana u saobraćaju naročito vozača;
  8. Saradnja sa humanitarnim organizacijama, dobrotvorima i donatorima koji žele da podrže Udruženje;