Sigurne Staze

EU Resurs centar info dan – Predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekta

Sigurne Staze | 08.05.2023. | 2 minuta čitanja  1. Kreiranje e-platforme kao jedinstvenog i sveobuhvatnog inkubatora građanskog aktivizma,
  2. Program jačanja kapaciteta civilnog društva kroz treninge upotpunjene mentorskim programima,
  3. Kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo kroz sprovođenje analize o finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva i kampanje javnog zagovaranja,
  4. Program finansijske podrške civilnom društvu.
  • 08. maj – Novi Sad, SKC Fabrika, sa početkom od 16:30
  • 09. maj – Užice, Gradski kulturni centar, sa početkom od 11:00
  • 10. maj – Niš, EU Info Point centar, sa početkom od 11:00
  • 11. maj – Bor, Media centar, sa početkom od 17:00
  • 12. maj – Jagodina, prostorije Crvenog krsta, sa početkom od 15:00