Sigurne Staze

U Boru povređeno 86 pešaka, dok je dvoje smrtno stradalo!

Sigurne Staze | 18.10.2021. | 4 minuta čitanja


  1. Pregledni izveštaj, Bezbednost pešaka u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije, oktobar 2018. god.
  2. Izveštaj o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja u periodu od 2016. do 2020. godine za grad Bor, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije,
  3. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 - US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 - dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 - US, 24 od 26. marta 2018.)
  4. Osvetliti pešačke prelaze u Boru: link