Sigurne Staze

Intervju: prof. dr Krsto Lipovac

Intervju: prof. dr Krsto Lipovac | 22.06.2020. | 8 minuta čitanja • kadrovsko jačanje jedinica lokalne samouprave (u svakoj opštini/gradu bi trebalo da ima makar jedan zaposleni čiji osnovni posao je unapređenje bezbednosti saobraćaja),
 • stalno stručno usavršavanje zaposlenih u opštinama i gradovima (neophodne su redovne, godišnje obuke u vidu seminara, konferencija i drugih stručnih skupova koje bi pomogle donosiocima odluka da unaprede rad u bezbednosti saobraćaja),
 • osnivanje lokalnih tela za bezbednost saobraćaja i promocija njihovog rada i odgovornosti,
 • stalno unapređenje koordinacije i kooperacije između svih subjekata,
 • organizovanje i aktivno učešće u razmeni iskustava između opština i gradova (u vidu studijskih poseta, radionica na stručnim skupovima, prezentacija najbolje prakse, praćenja efekata mera itd.),
 • priprema i usvajanje strateških dokumenata (strategija bezbednosti saobraćaja i akcioni plan bezbednosti saobraćaja) i njihovo dosledno sprovođenje,
 • donošenje i dosledno sprovođenje godišnjih programa bezbednosti saobraćaja koji su u skladu sa strateškim dokumentima,
 • izveštavanje o stanju bezbednosti saobraćaja, o rezultatima sprovođenja strateških dokumenata i o sprovođenju programa bezbednosti saobraćaja,
 • dosledno i odgovorno, namensko korišćenje sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje,
 • kontinuirana pomoć i podrška svim lokalnim subjektima bezbednosti saobraćaja,
 • promocija savremenog koncepta odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja,
 • organizovanje merenja i snimanja indikatora bezbednosti saobraćaja i drugih obeležja bezbednosti saobraćaja i praćenje stanja na osnovu podataka (bezbednost saobraćaja mora biti zasnovana na podacima),
 • podsticanje stručnjaka da kritički učestvuju u svim aktivnostima unapređenja bezbednosti saobraćaja (bezbednost saobraćaja mora biti zasnovana na nauci).