Zaključci o strateškom upravljanju bezbednošću saobraćaja
Photo by Sigurne Staze

Zaključci o strateškom upravljanju bezbednošću saobraćaja

  • Opšta situacija u bezbednosti saobraćaja, u zemljama jugoistočne Evrope, se poboljšava, ali još uvek zaostaje za zemljama sa najboljim performansama u Evropi. Trend smanjenja nije stabilan i oscilira iz godine u godinu;
  • Većina država jugoistočne Evrope ima nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja sa kvantifikovanim ciljevima; Ciljevi su uglavnom vezani za apsolutne pokazatelje (broj poginulih, broj povređenih itd.). Samo u Srbiji definisani su i ciljevi u vezi indikatora performansi bezbednosti saobraćaja;
  • Većina država članica SEE je u pripremi novih strateških dokumenata;  • Samo su delimično uspostavljene organizacione strukture definisane nacionalnim propisima i nacionalnim strategijama (Saveti, Koordinaciona tela, radne grupe itd.), povremeno se sastaju i imaju ograničen uticaj;
  • Stalni sekretarijat Transportne zajednice je formulisao Regionalni akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima i nadgledaće njegovo sprovođenje;
  • U principu, Parlament ili Vlada godišnje podnose / usvajaju godišnje izveštaje o bezbednosti na putu. Izveštaji su javni, a u nekim slučajevima se izveštaji koriste za formulisanje godišnjih programa rada;
  • Nacionalne baze podataka o bezbednosti saobraćaja su u pojedinim državama dobro razvijeni, a podaci su uglavnom dostupni stručnjacima za bezbednost na putevima; Nedostaje više korisnih informacija pogodnih za najširu javnost i medije;
  • Neke od zemalja jugoistočne Evrope prikupljaju indikatore performansi bezbednosti saobraćaja. Nažalost, u regionu se ne rade analize sprovođenja mera i aktivnosti iz strateških dokumenata, niti se izveštava o dostizanju usvojenih ciljeve bezbednosti saobraćaja;
  • Pozivaju se države regiona da efikasno primene pravne instrumente UN u oblasti bezbednosti na putevima i Globalni okvirni akcioni plan za bezbednost saobraćaja kako bi unapredili nacionalni sistem bezbednosti saobraćaja i poboljšali bezbednost u saobraćaju;
  • Pozivaju se države regiona da stručno prate sprovođenje mera iz strateških dokumenata i da uspeh u bezbednosti saobraćaja dokumentuju i mere dostizanjem usvojenih ciljeva.Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like