Šta predstavlja edicija Siguran smer?
Photo by Sigurne Staze

Šta predstavlja edicija Siguran smer?

  1. Kakva je trenutna situacija?


  1. Šta nedostaje?


  1. Da li je moguć drugačiji pristup?

   1. Obrazovanje kao ključna karika

  1. Pogled u budućnost

 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com