Borski srednjoškolci upozoravaju: Nisi faca ako konzumiras alkohol i voziš! (Video)
Photo by Sigurne Staze

Borski srednjoškolci upozoravaju: Nisi faca ako konzumiras alkohol i voziš! (Video)

Literatura

  1. Pregledni izveštaj, Alkohol i vožnja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd 2019. god.
  2. Pregledni izveštaj, Uticaj vožnje pod dejstvom alkohola na bezbednost saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd 2017. god.
  3. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS“, br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 – US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 – US, 24 od 26. marta 2018.)


Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com