Inicijativa da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista u saobraćaju
Photo by Sigurne Staze

Inicijativa da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista u saobraćaju

  1. Formirati „Pešačko-biciklističku stazu“ na Crnovrškoj pruzi;
  2. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati biciklističke staza/traka dali smo na GIS platformi bicibor.rs;
  3. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati zone 30 dali smo na GIS platformi bicibor.rs;
  4. Obezbediti parking za bicikle kod svih javnih, komunalnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova kao i na svim postojećim javnim parkiralištima.
  5. Da grad Bor subvencioniše kupovinu bicikla za građane na primeru grada Novog Sada;
Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like