Osvetli se! Podela svetala za bicikliste u Boru
Photo by Sigurne Staze

Osvetli se! Podela svetala za bicikliste u Boru

  • kočnice za svaki točak;
  • svetlo za osvetljavanje puta na prednjoj strani, podešeno tako da osvetljeni deo ravnog puta nije kraći od 10 m ni duži od 50 m;
  • poziciona svetla crvene boje na zadnjoj strani;
  • reflektujuća tela na bočnim stranicama točkova, koja reflektuju svetlost bele ili žute boje;
  • uređaj za davanje zvučnih znakova (zvonce, trubu ili sirenu);


  1. Inicijativa da grad Bor dobije biciklističku infrastrukturu (više na linku)
  2. Inicijativa da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti (više na linku)
  3. Inicijativa da se izmeni Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja (više na linku)

 Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like