(Video) Sigurne staze predstavile rad na Panevropskom programu za transport, zdravlje i životnu sredinu u Narodnoj skupštini R. Srbije
Photo by Sigurne Staze

(Video) Sigurne staze predstavile rad na Panevropskom programu za transport, zdravlje i životnu sredinu u Narodnoj skupštini R. Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije bilo je domaćin sastanka Partnerstva za zdravu aktivnu mobilnost u okviru sprovođenja Panevropskog programa za transport, zdravlje i životnu sredinu (Transport, Healthand Environment Pan-European Programme - THE PEP), koji je održan u Beogradu, u periodu od 23. do 25. aprila 2024. godine, a kojim je obeležen početak jednogodišnjeg predsedavanja Republike Srbije Upravnim odborom Panevropskog programa za transport, zdravlje i životnu sredinu, simboličnom predajom „štafetne palice“ Srbiji od strane prethodno predsedavajuće zemlje Austrije.

Ovaj sastanak je okupio učesnike iz zemalja UNECE Evroregiona, predstavnike javnog sektora, jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji, civilnog društva i nevladinog sektora, koji su imali priliku da razgovaraju na temu održive urbane mobilnosti i daju doprinos radu Partnerstva u sferi pešačenja i bicikliranja.Aktivnosti iz delokruga svoje nadležnosti, a koje su u korelaciji sa ciljevima za koje se THE PEP Program zalaže, predstavili supredstavnici: Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zdravlja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda,JP „Putevi Srbije“, Agencije za bezbednost saobraćaja, kao i predstavnici neformalnog Instituta za urbanu mobilnost koji čine udruženja „Sigurne staze“ iz Bora „Ulice za bicikliste” iz Beograda, , Inicijative za bicikliste iz Novog Sada i Sremske Mitrovice.

Igor Velić ispred Instituta za urbanu mobilnost je istakao značaj strateškog upravljanja i izmene zakonske regulitative, kao osnov za razvijanje urbane mobilnnosti u R. Srbiji. S tim u vezi je istakao značaj usvajanja  Nacionalne strategiju za razvoj bicikliranja, predlog da Plan održive urbane mobilnosti bude obavezujući zakonski dokument i neophodnost izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Pored zakonske regulative i strateškog pristupa, Velić se osvrnuo i na neophodnost primene savremenog modela saobraćajnog planiranja i humanog inženjeringa, koji u R. Srbiji nije prihvaćen u stručnim i političkim krugovima.

Ono što je izazvalo najviše pažnje je predstavljanje modela i naučnog pristupa primenom geografskih informacionih sistema,  kroz inovativnu GIS platformu www.bicibor.rs, gde je na primeru grada Bora predstavljen model humanog inženjeringa i urbane mobilnosti.


Takođe, sa predstavnicima Ministarstva za klimatske akcije Republike Austrije, Ministarstva infrastrukture i upravljanje Kraljevine Holandije, Agencije za zaštitu životne sredine Austrije, UNECE i drugih relevantnih institucija i organizacija iz Slovenije, Nemačke, Mađarske, Švajcarske, Portugala, Španije i Evropske federacije za bicikliste, predstavnici/učesnici iz Srbije su mogli da razmene mišljenja i stavove o aktuelnim izazovima, kao i preporukama za izradu strategija, promociji pešačenja i bicikliranja u čitavom Panevropskom regionu.THE PEP Program sprovodi zajednički sekretarijat Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) i Regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, predstavlja jedinstvenu političku platformu koja teži da ohrabri kreatore politika u oblasti saobraćaja i urbanističke planere da uzmu u obzir uticaje saobraćaja na zdravlje i životnu sredinu, i da ih zajednički rešavaju.

Partnerstva u okviru THE PEP Programa čine važan stub mehanizama implementacije i obezbeđuju platforme za panevropsku saradnju i zajednički razvoj strategija, konkretnih projekata i aktivnosti sa ciljem postizanja čiste, sigurne, zdrave i inkluzivne mobilnosti i transporta.

Igor Velić, master inž. saobraćaja

(Sigurne staze su ekspertski EURC za transportne politike i urbanu mobilnost)

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com