Inicijativa da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti
Photo by Sigurne Staze

Inicijativa da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti

Razvoj Plana održive urbane mobilnosti treba da bude tesno povezan i u skladu sa ciljevima i prioritetima postavljenim u drugim strateškim i dokumentima programske politike zajednice. Treba valjano razmotriti i zajedničke dugoročne ciljeve i strategije, kao i nacionalne razvojne ciljeve, prioritete i planove o integraciji saobraćajne mreže.  • Razumevanje trenutnih putnih karakteristika i predviđanje putnih potreba za određeni planski period;
  • Da mobilnost postane prioritet za sve društveno-ekonomske grupe;
  • Da se proceni uticaj urbanog planiranja saobraćaja na životnu sredinu, na osnovu putne potražnje i tehnoloških izbora;
  • Integracija transportnih opcija sa strukturom korišćenja zemljišta i planiranim regionalnim razvojem, kao i stvaranje alternativnih transportnih opcija sa ciljem postizanja mobilnosti sa niskim sadržajem ugljenika;
  • Razviti plan mobilnosti koji je ekonomski, socijalno, ekološki i tehnološki održiv, sa ciljem postizanja niskog sadržaja ugljenika, kao i uključivanje takvog plana u razvojne urbanističke i transportne planove;
  • Predložiti program za uspešno sprovođenje odabranih intervencija;
  • Obratiti odgovarajuću pažnju na pešake i nemotorizovana prevozna sredstva u okviru planiranja saobraćaja; 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like