Istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti saobraćaja
Photo by Sigurne Staze

Istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti saobraćaja


  1. Rezultati sprovedenog anketnog upitnika
  • Demografske karakteristike uzorka


  • Saobraćajne navike ispitanika i prikaz saobraćajne situacije u gradu Boru
  • Značajne političke i inženjerske mere sa stanovišta bezbednosti saobraćaja


 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like