Urbana mobilnost u Boru - od ideje do prakse
Photo by Sigurne Staze

Urbana mobilnost u Boru - od ideje do prakse  • Uređenje zona škola na teritoriji grada Bora – udruženje je podnelo i inicijativu za saobraćajno i urbanističko uređenje zona škola ( link );
  • Nabavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja (ležeći policajci) – udruženje je podnelo peticaju u saradnji sa građanima naselja C-16 u Boru o formiranju zone 30 i postavljanju prepreka za usporavanje saobraćaja u ulici Crnovrške brigade ( link ) ;
  • Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kroz preventivno-promotivne aktivnosti usmerene ka deci, mladima, biciklistima, pešacima, traktoristima, dvotočkašima i vozačima teretnih motornih vozila.
  • Izrada lokalne Strategije za bezbednost saobraćaja sa Akcionim planom – tokom trajanja projekta udruženje je podnelo inicijativu da grad Bor donese i usvoju Strategiju za bezbednost saobraćaja ( link ) .


  • Grad Bor formira lokalnu bazu podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja ( https://eurs.gdi.net/trafficSafety/);
  • Formiranje Saveta za osobe sa invaliditetom;
  • Gradski trg i ulice Moše Pijade, 1. maja, 7. juli i Đ. A. Kuna su prilagođene za osobe sa invaliditetom;
  • Borski prevoznik Bortravel obezbedio je vozila prilagođena za osobe sa invaliditetom;
  • Odvojena su sredstva za parking za bicikle i otvorena je planinsko-brdska staza u dužini od 4km kod Zlotske pećine. Udruženje je podnelo i inicijativu da grad Bor dobije biciklističku infrastrukturu ( link ) ;


 

 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like