Akcija GIS udruženja Srbije i Crvenog Krsta opštine Boljevac
Photo by Sigurne Staze

Akcija GIS udruženja Srbije i Crvenog Krsta opštine Boljevac


Istraživanja pokazuju da svake dvadeset tri sekunde pogine jedna osoba u saobraćaju, a na svaka tri minuta na putevima širom sveta jedno dete izgubi život. Neuporedivo veći broj njih zadobije lakše ili teže povrede i kao takve često ih trajno onesposobe za kasniji život. Ovi traumatični događaji izazivaju nemerljivu patnju i žal, ali i ekonomske teškoće za porodicu.

Zbog takvog sleda događaja pati i celo društvo, trpeći ozbiljne udarce i ostajući bez svoje mladosti, takozvane „snage društva“. Novi koncepti obrazovanja, tehnička i tehnološka rešenja usmerena su ka tome da se deca što bolje obuče i priviknu na učešće u saobraćaju i da se na taj način smanji rizik od konflikata koji mogu imati teške posledice.
Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like