Bezbednost dece i mladih - Crkvena opština Bor
Photo by Sigurne Staze

Bezbednost dece i mladih - Crkvena opština Bor


Poštovanje propisa i kulturna svest o tome da ne ugrozimo svoj, ali ni tuđ život, svakako su preduslovi sigurnog kretanja. Predstavljeni su značajni statistički podaci koji govore o broju saobraćajnih nezgoda i povredama dece i mladih, kod nas i u svetu.
Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like