Kome i zašto smeta saobraćajna struka u Boru?
Photo by Sigurne Staze

Kome i zašto smeta saobraćajna struka u Boru?

Na samom početku da ne bi bilo pogrešnog tumačenja namere, onim što je izneto u tekstu nikako  ne želim nipodaštavati nečije znanje i umeće te kognitivne ili logičke sposobnosti,  niti neku konkretnu osobu (ili više njih) izvrgnuti ruglu ili optužiti za nešto. Posredi je samo iznošenje činjenica. Sva izneta razmišljanja i stavovi predstavljaju kritički osvrt, dat u najboljoj nameri u cilju razjašnjenja sporne situacije i unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora. Jedino to i ništa drugo.

Predstavnici Policijske uprave u Boru napisali su mi prekršajnu prijavu za blokadu puta na kojoj nisam bio. Možda je to po nečijem nalogu a možda puka greška policijskih službenika. Svakako proces je u toku.Ukratko, koje su sve procesne odredbe povređene u postupku izdavanja prekršajnog naloga:

  • nije ispoštovana obavezna procedura na licu mesta (sastavljanje zapisnika i izdavanje naloga prisutnom licu),
  • prekršajni nalog je izdat od policijskog službenika koji nije bio na licu mesta i koji upravo zbog te činjenice i ne može izdati nalog (zakon ne dozvoljava delegaciju ovlašćenja);
  • prekršajni nalog je nepravilno popunjen odnosno nedostaje obavezni sadržaj i nema tačne pravne kvalifikacije prekršaja;
  • povređeno je pravo na odbranu jer okrivljenom licu nisu dostavljeni svi dokazi (zapisnik) o kojim se mora izjasniti.

Bilo koja od navedenih povreda postupka je dovoljna (nije potrebna kumulacija) za obustavljanje svakog daljeg prekršajnog postupka i oslobađanje okrivljenog lica od odgovornosti.

Ovo vidim kao pritisak na moj profesionalan i stručan rad kao master inž. saobraćaja u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritroji grada Bora i kao jedan vid zastrašivanja i nipodaštavanja mog naučno-istraživačkog rada.

Sada se postavlja opravdano pitanje zašto donosiocima odluka i kreatorima sistema u Boru smeta moj rad?

Projekti udruženja Sigurne staze koji su pred Vama se vezuju za ciljeve upravo proglašene dekade bezbednosti saobraćaja (2021. do 2031.) od strane Ujedninjenih nacija, za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ kao i za ciljeve Nacionalne Strategije bezbednosti saobraćaja.

Na ovoj interaktivnoj platformi su predstavljeni problemi u zonama škola na teritoriji grada Bora, prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda i subjektivno i objektivno rizične lokacije u gradu. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Ovim je dat predlog mera za unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, a od predstavnika gradske uprave se očekuje da prihvate ovu studiju koja je detaljno urađena i da preduzmu odgovarajuće korake.

Donosioci odluka i kreatori sistema u Boru nisu podržali ovaj projekat!

U 2020. god. izdao sam knjigu "Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja", autora Nenada Jevtića, koja je namenjena učenicima nižih razreda osnovne škole. Celokuan prvi tiraž je udruženje Sigurne staze besplatno podelilo osnovnim školama (seoske i gradske) na teritoriji Bora, Zaječara, Negotina i Boljevca. Inače ovo je prva knjiga u R. Srbiji koja je posvećena saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju učenika nižih razreda osnovne škole.

Donosioci odluka i kreatori sistema u Boru nisu podržali ovaj projekat!Donosioci odluka i kreatori sistema u Boru nisu podržali ovaj projekat!Donosioci odluka i kreatori sistema u Boru nisu podržali ovaj projekat!

  • Da se saobraćajno i urbanistički urede zone škola na teritoriji grada Bora, dostupno na sledećem linku
  • Da Bor dobije Strategiju za bezbednost saobraćaja sa Akcionim planom, dostupno na sledećem linku
  • Da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti, dostupno na sledećem linku
  • Da se izmeni Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora, dostupno na sledećem linku
  • Da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista na teritoriji grada Bora, dostupno na sledećem linku


Pored nabrojanih projekata iz nekog razloga smetaju i moji edukativni, obrazovni i stručni tekstovi i analize koji se bave problemom bezbednosti saobraćaja kako na teritoriji grada Bora tako i na teritoriji R. Srbije (tekstovi su dostupni na sigurnestaze.com, danas.rs, javniservis.net, timocka.rs, ngportal.rs itd).

Za nepune dve godina postojanja, udruženje Sigurne staze je održalo preko 50 edukativnih radionica i predavanja posvećenih predškolcima, osnovcima i srednjoškolcima o bezbednom učešću saobraćaju. I organizovalo preko 10 javnih tribina posvećenih bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora (dostupno na sigurnestaze.com).

O svim aktivnostima i projektima udruženja Sigurne stazе su obavešteni donosioci odluka i kreatori sistema u Grаdskoj upravi u Boru kao i predstavnici Policijske uprave u Boru.

Koristim ovu priliku da pozovem predstavnike Gradske i Policijske uprave u Boru na organizovanje okruglog stola koji će biti posvećen problemima bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora. Razlog organizovanja je katastrofalna i poražavajuća statistika. Naime, u proteklom petogodišnjem periodu na teritoriji grada Bora su se dogodile 609 saobraćajne nezgode u kojima je 11 Borana ostalo bez života dok je 437 povređeno!Mi se u Boru generalno bavimo samo posledicama saobraćajnih nezgoda, umesto da se bavimo uzrocima i prevencijom. Nema sistemskog pristupa niti kontinuiteta u radu, i sve nam se svodi na represivne mere saobraćajne policije (kontrole vezivanja pojasa, alkoholisanosti vozača, brzine kretanja…). Dok bi znatno bolje rezultate postigli kombinovanjem preventivnih i represivnih mera.

U preventivne mere bi spadalo jačanja kapaciteta i integriteta institucija, unapređenje saobraćajne infrastrukture, unapređenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, razne vrste i vidovi saobraćajno-tehničkih, saobraćajno-regulativnih, građevinskih i arhitektonskih mera, kao i korišćenje i razvoj novih tehnologija i sistema u procesu unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Takođe smatram da nam nedostaju ljudi koji bi bili posvećeni bezbednosti saobraćaja. Tako da je nama u Boru potrebna revolucija ideja, projekata i inovativnih rešenja u oblasti saobraćaja. I davanje šanse mladim i stručnim ljudima koji nisu spremni na kompromis i korupciju i čije znanje i diploma nisu upitni!

Bor bude bezbedan, pristupačan i saobraćajno i urbanistički uređen!

Igor Velić, master inž. saobraćajaSigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like