Na svaka 4 minuta pogine dete u saobraćaju
Photo by Sigurne Staze

Na svaka 4 minuta pogine dete u saobraćaju

JEZIVI PODACI: NA SVAKA 4 MINUTA POGINE DETE U SAOBRAĆAJU  • Da u saobraćaju nema poginule dece od 2020. godine.
  • Da se broj teško povređene dece u 2020. godini prepolovi, u odnosu na 2011. godinu.
  • Da se prepolove ukupni, godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu.


  1. Pregledni izveštaj: Analiza stradanja dece u periodu 2016. -2018. godine na teritoriji Republike Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd, maj 2019. god.
  2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 - US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 - dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 - US, 24 od 26. marta 2018.)

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like