Saobraćajno vaspitanje i obrazovanje - Online anketa
Photo by Sigurne Staze

Saobraćajno vaspitanje i obrazovanje - Online anketa 1. Kako se naziva saobraćajna površina po kojoj se kreću brza i snažna vozila?
 2. a) Trotoar;
  b) Kolovoz.
 3. Po kojoj se saobraćajnoj površini u naseljenim mestima bezbedno kreću pešaci?
 4. a) Kolovozom;
  b) Trotoarom.
 5. Kako se nazivaju posebno označena mesta na kolovozu za prelazak pešaka?
 6. a) Pešačka ostrva;
  b) Pešački prelazi;
  v) Pešačke zone.
 7. Kada trotoarom dođeš do pešačkog prelaza...
 8. a) Koračajući polako, gledaš da li nailaze vozila;
  b) Treba kratko da zastaneš da bi pažljivo osmotrio/la saobraćajnu situaciju;
  v) Moraš da staneš da bi pažljivo mogao/la da osmotriš da li nailaze vozila.
 9. Stojeći na trotoaru, pažljivo osmatraš da li vozila nailaze...
 10. a) Gledajući jednom u levu i jednom u desnu stranu;
  b) Gledajući prvo u levu stranu, zatim u desnu, pa ponovo u levu stranu;
  v) Gledajući prvo u levu stranu, potom u desnu stranu onoliko puta koliko je potrebno da bi se dobro uverio/la da vozila ne nailaze ili da su se zaustavila.
 11. Kada prelaziš kolovoz na pešačkom prelazu...
 12. a) Pretrčavaš
  b) Hodaš normalnim korakom;
  v) Hodaš sporije.
 13. Koje su boje svetla na semaforu za pešake?
 14. a) Crvene i žute;
  b) Žute i zelene;
  v) Crvene i zelene.
 15. Kada je upaljeno crveno svetlo na semaforu za pešake, tada...
 16. a) Možeš pažljivo da pređeš kolovoz, ako ne nailaze vozila;
  b) Ne smeš da pređeš kolovoz.
 17. Kada je upaljeno zeleno svetlo na semaforu za pešake, tada...
 18. a) Ne smeš da prelaziš kolovoz;
  b) Možeš da prelaziš kolovoz.
 19. Kada se upali zeleno svetlo na semaforu za pešake...
 20. a) Odmah započinješ prelazak kolovoza;
  b) Prvo pažljivo pogledaš ulevo i udesno kako bi se uverio da ne nailazi neko vozilo.
 21. Na putu van naselja ili putu kroz selo, kada nema trotoara ili druge površine za pešake, deca treba da se kreću...
 22. a) Pored kolovoza, uz desnu ivicu u pravcu kretanja;
  b) Pored kolovoza, uz levu ivicu u pravcu kretanja.
 23. Kada se na ovakvom putu kreću pored kolovoza, deca se moraju kretati...
 24. a) Dvoje po dvoje;
  b) U grupi;
  v) Jedno iza drugog.
 25. Kada je smanjena vidljivost, u sumrak, noću, po magli, kada padaju kiša ili sneg, deca se kreću po putu van naselja i ...
 26. a) Ne moraju biti ničim označena;
  b) Moraju biti označena nekim visokoreflektujućim obeležjem / trakom, prslukom, nalepnicom, priveskom... / da bi ih vozači mogli primetiti.
 27. Kada se na selu deca prevoze u prikolicama, poluprikolicama ili tovarnim prostorima...
 28. a) Mogu sama stajati ili sedeti ako se čvrsto drže;
  b) Mogu se prevoziti samo u pratnji punoletnih lica sedeći bezbedno.
 29. Da li je dozvoljeno da se deca prevoze na traktorima ili poljopri- vrednim mašinama?
 30. a) Dozvoljeno je;
  b) Nije dozvoljeno.
 31. Da li je deci dozvoljeno da sama prilaze velikim, snažnim, teškim traktorima i poljoprivrednim mašinama?
 32. a) Jeste, ako su traktori i mašine ugašene;
  b) Zabranjeno je jer je to mnogo opasno za decu.
 33. Kada izađeš iz autobusa zaustavljenog na stajalištu...
 34. a) Možeš preći kolovoz samo iza autobusa;
  b) Možeš preći kolovoz samo ispred autobusa;
  v) Ne smeš prelaziti kolovoz ni ispred ni iza autobusa, nego se uputiti ka pešačkom prelazu i preći kolovoz.
 35. Kada prelaziš ulicu koja ima više saobraćajnih traka, a u prvoj traci do trotoara zaustavi se vozilo i vozač te propušta da pređeš preko pešačkog prelaza, ti...
 36. a) Odmah započinješ prelazak kolovoza jer će se i ostala vozila u ostalim trakama zaustaviti;
  b) Započinješ oprezno prelazak kada se dobro uveriš da u ostalim trakama ne nailaze vozila ili da su se zaustavila i da su te vozači videli.
 37. U toku vožnje, u automobilu moraš sedeti...
 38. a) Na prednjem sedištu, vezan sigurnosnim pojasom;
  b) Na zadnjem sedištu, vezan sigurnosnim pojasom samo kada se voziš van grada;
  v) Na zadnjem sedištu, obavezno vezan sigurnosnim pojasom.
 39. Kada izlaziš iz potpuno zaustavljenog ili parkiranog automobila...
 40. a) Izlaziš na leva vrata, direktno na kolovoz;
  b) Izlaziš na desna vrata, direktno na trotoar.
 41. Da li je dozvoljeno da po kolovozu deca voze rolere, trotinet, bicikl?
 42. a) Dozvoljeno je;
  b) Nije dozvoljeno, jer je opasno.
 43. Da li je dozvoljeno da se deca pored parkiranih vozila i između njih igraju jurke?
 44. a) Dozvoljeno je, ako se igraju oprezno;
  b) Zabranjeno je i mnogo je opasno jer ih vozači ne mogu videti od parkiranih vozila.
 45. Deca treba da se bezbrižno igraju...
 46. a) Na trotoaru;
  b) U malim sporednim ulicama;
  v) Daleko, daleko od kolovoza, na ograđenim prostorima za igru / igralištima, parkovima...
 47. Do koliko godina deca ne smeju da upravljaju biciklom na javnim putevima?
 48. a) Do navršenih deset godina;
  b) Do navršenih devet godina;
  v) Do navršenih 12 godina.
 49. U „pešačkoj zoni“ i „zoni usporenog saobraćaja“ deca mlađa od devet godina...
 50. a) Mogu sama da upravljaju biciklom;
  b) Mogu da upravljaju biciklom samo ako ih prati neko stariji od 14 godina;
  v) Mogu da upravljaju biciklom samo ako su pod nadzorom lica koje je starije od 16 godina.
 51. Kada te neko stariji vozi na biciklu, možeš da sediš...
 52. a) Na šipci ispred držeći se za upravljač;
  b) Na zadnjoj korpi bicikla držeći se za vozača;
  v) Na posebno ugrađenom sedištu na biciklu, prilagođenom tvom uzrastu i čvrsto spojenim sa biciklom.

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like