Osnovano strukovno udruženje - Sigurne Staze
Photo by Sigurne Staze

Osnovano strukovno udruženje - Sigurne Staze

 • unapređenje naučnog i stručnog rada u oblasti bezbednosti saobraćaja,
 • unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja;
 • praćenje izrade i primene propisa i aktivnosti u cilju unapređenja propisa u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • praćenje i proučavanje aktuelnih zbivanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i predlaganje mera za unapređenje;
 • promocija aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja;
 • unapređenje svesti o prevenciji saobraćajnih nezgoda;
 • informisanje javnosti o problemima u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • povezivanje sa srodnim društvima, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • promocija i unapređenje svesti o značaju ekologije i zaštite životne sredine;
 • sprovođenje aktivnosti u kojima se promoviše prevencija u bezbednosti saobraćaja;
 • implementacija, unapređenje i promocije saobraćajne kulture i ponašanja u prevenciji saobraćajnih nezgoda.

 • organizuje transfer znanja i najbolje prakse, prevođenje i publikovanje naučnih i stručnih publikacija i radova;
 • objavljuje knjige, priručnike i druge štampane, audio i video publikacije sa temom bezbednosti saobraćaja,
 • prati i proučava razvoj naučne misli, nauke i tehnike, obrazovanja stručnog kadra, unapređuje pronalazaštvo u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • sarađuje u sprovođenju zadataka od zajedničkog interesa sa odgovarajućim vladinim i nevladinim organima i organizacijama, naučno-obrazovnim ustanovama, stručnim organizacijama i udruženjima, privrednim komorama i drugim savezima, privrednim asocijacijama, preduzećima, institutima i ustanovama;
 • organizuje studijska putovanja i druge stručne posete u zemlji i instranstvu, u cilju razmene iskustava, predavanja i izložbe, uz publikovanje stručnih radova, izveštaja, uputstava i drugog u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • podstiče izradu projekata i sprovodi aktivnosti za stvaranje uslova za realizovanje tih projekata;
 • izrađuje studije, odnosno projekte u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • projektuje realizuje kampanje u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • organizuje različite oblike stručnog osposobljavanja, odnosno stručnog usavršavanja;
 • organizuje, podstiče i pomaže prosvetne radnike i druge naučne radnike i stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • organizuje volonterske akcije u cilju rešavanja pojedinih problema bezbednosti saobraćaja;
 • sarađuje sa univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama, predškolskim ustanovama, stručnim udruženjima, udruženjima građana, i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji mogu doprineti ciljevima Udruženja;
 • vrši i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz ciljeva Udruženja.

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like