Boru su potrebne Sigurne Staze za slepe i slabovide
Photo by Sigurne Staze

Boru su potrebne Sigurne Staze za slepe i slabovide

Hvala Vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Na samom početku ako možete da nam se predstavite kako bi Vas građani Bora bolje upoznali.

Udruženje Roma sa invaliditetom „AMAL“ Bor je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite prava Roma sa invaliditetom .

Možete li nam reći nešto više o Vašem udruženju? Čime se bavite, koji su Vaši ciljevi i šta želite da postignete?


Naši ciljevi su integracija Roma sa invaliditetom , a pre svega naših najmlađih članova u sve sfere društva i stvaranje uslova za kvalitetniji i bezbrižniji život .

Takođe radimo na stvaranju uslova za inkluzivno obrazovanje mladih Roma i pružanje usluga i pomoći kroz servise podrške.

U sklopu našeg udruženja aktivno pružamo pomoć pri zapošljavanju i realizaciji stručne prekvalifikacije.Možete li nam reći više o Vašim projektima i akcijama koje sprovodite i koje ste sprovodili?

Projekat ,, U tuđim cipelama “ za cilj je imao osnaživanje kapaciteta članova romskih i neromskih porodica i pojedinaca iz užeg okruženja osoba sa invaliditetom kako bi im bili odgovarajuća podrška u prevazilaženju problema sa kojima se susreću radi uspešne inkluzije u društvo. Prvenstveno u obrazovanju a zatim u svim drugim segmentima u zavisnosti od njihovog interesovanja.

U sklopu projekta smo organizovali niz interaktivno-edukativnih radionica za jačanje motivacije i sticanje empatije i potrebnih veština za pružanje podrške osobama sa invaliditetom.

Porodice osoba sa invaliditetom su vrlo malo uključene u društvenim događajima u gradu , naročito iz romskih porodica. Ovim projektom smo ih podstakli da se više angažuju i podrže svoju decu da uprkos invaliditetu žive normalan život u zajednici .

Takođe smo organizovali ,, Кarneval multi-kulturalnosti i tolerancije “ na platou  Doma kulture  gde smo zajedničkom akcijom  i ličnim primerom pokazali široj zajednici da uprkos svim različitostima možemo prihvatiti jedni druge.    


Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

Problemi sa kojima se susrećemo u Boru su: nepropisno parkiranje vozila na trotoaru, nedovoljno taktilnih staza, ruinirani odvodni kanali, vozila javnog prevoza bez audio obaveštenja, nepristupačni prilasci svim javnim i komunalnim institucijama, nepristupačna autobuska stajališta, lose obeležena mesta za parkiranje, nedostatak trotoara u pojedin gradskim naseljima itdKako bi ste ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora? Da li postoji mogućnost za poboljšanje?

U poslednje vreme dosta je urađeno povodom tehničkih barijera, ali i dalje ima nedostatka taktilnih staza , koje pomažu slabovidim i slepim osobama da se bezbednije kreću i da bezbednije pređu ulicu ili da znaju kada nailaze na pešački prelaz. Semafori u gradu nisu opremljeni zvučnim signalom za slepa lica. Bilo bi dobro da se na neki način javni prevoz opremi zvučnim oglašavanjem za slepa lica .

Uz to bih dodao, da bi smo se trebali  pitati i mi slabovidi i slepi, kao i ostale osobe sa invaliditetom u planiranju i realizaciji tih projekata .

Kako bi ste ocenili saobraćajnu kulturu i bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora? Da li ste zadovoljni kako ostali učesnici u saobraćaju postupaju prema Vama, starijim  licima, decom itd?

Saobraćajna kultura u gradu bi mogla biti na većem nivou . Motorni saobraćaj se povećava iz dana u dan, pa se vozači „dovijaju i bore“ za nedovoljan prostor. Verujem da bi uz stručne ljude koji bi bolje saobraćajno i urbanistički uredili grad kultura vozač bila bolja.

Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora?

Naravno, kao što sam i napomenuo, odluke koje se tiču naših prava i rešavanja naših problema ne bi trebale biti donete bez aktivnog uključenja osoba sa invaliditetom .

Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora i da će aplikacija doprineti njihovom rešavanju?

Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom je veliki korak u poboljšanju vidljivosti , a samim tim će i doprineti  rešavanju problema.

Za kraj ovog intervjua Vaša poruka građanima Bora.

Obratite pažnju na nas ,  jer  smo i mi građani koji pripadaju ovom društvu!   


 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like