Grad Bor ne podržava dovoljno udruženja osoba sa invaliditetom
Photo by Sigurne Staze

Grad Bor ne podržava dovoljno udruženja osoba sa invaliditetom

Naše udruženje predstavlja bubrežne invalide. Najveći broj bubrežnih invalida su osobe koje su na tretmanu hemodijalizom. U Boru nas trenutno ima 36. Tu su i osobe na peritoneumskoj dijalizi i osobe sa transplantiranim bubregom.
 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like