Starija lica u saobraćaju
Photo by Sigurne Staze

Starija lica u saobraćaju


Literatura

  1. Pregledni izveštaj, Bezbednost starijih (65+) lica u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd, jul 2019. god.
  2. Pregledni izveštaj, Bezbednost lica starijih od 65 god. u svojstvu bicikliste, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd, jul 2019. god.
  3. Pregledni izveštaj, Bezbednost lica starijih od 65 god. u svojstvu pešaka, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Beograd, jul 2019. god.
  4. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 - US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 - dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 - US, 24 od 26. marta 2018.)
  5. Bezbednost starijih lica (65+) u-saobraćaju na teritoriji grada Bora link
  6. Zona usporenog saobraćaja Bambi Bor link

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like