Istraživanje pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za OSI grada Bora, sa ocenom bezbednosti saobraćaja
Photo by Sigurne Staze

Istraživanje pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za OSI grada Bora, sa ocenom bezbednosti saobraćaja


  • Saobraćajne navike ispitanika i prikaz saobraćajne situacije i pristupačnosti


  • Značajni politički dokumenti sa stanovišta bezbednosti saobraćaja i učešće osoba sa invaliditetom u donošenju odluka


  • Saobraćajne navike ispitanika i prikaz saobraćajne situacije i pristupačnosti


  • Značajni politički dokumenti sa stanovišta bezbednosti saobraćaja i učešće osoba sa invaliditetom u donošenju odluka 

Nedovoljno

Dovoljno

Dobro

Vrlo dobro

Odlično

Gradska uprava Bor

54%

32%

14%

 

 

Policijska uprava Bor

50%

27%

23%

 

 

Osnovni sud Bor

31%

32%

14%

14%

9%

JKP Vodovod Bor

54%

14%

32%

 

 

JP za stambene usluge Bor

77%

18%

5%

 

 

Elektrodistribucija Bor

36%

23%

32%

 

9%

Dom zdravlja Bor

32%

36%

18%

14%

 

Bolnica

9%

55%

18%

18%

 

Sportski centar Bor

36%

54%

5%

 

5%

Dom kulture Bor

36%

50%

14%

 

 

Radio televizija Bor

35%

32%

23%

5%

5%

OŠ "Branko Radičević"

32%

27%

18%

18%

5%

OŠ "Sveti Sava"

31%

27%

23%

14%

5%

ŠOSO "Vidovdan"

27%

27%

14%

9%

23%

OŠ "Dušan Radović"

45%

32%

27%

 

 

OŠ "Treći oktobar"

41%

27%

32%

 

 

OŠ "Vuk Karadžić"

41%

18%

27%

 

 

Muzička škola "Miodrag Vasiljević"

54%

32%

14%

 

 

Dečiji parkovi i igrališta na teritoriji grada Bora

32%

45%

14%

 

9%

PU "Bambi"

41%

27%

23%

 

9%

PU "Boško Buka"

36%

37%

18%

 

9%

PU "Dečija radost"

50%

14%

27%

 

9%

PU "Crvenkapa"

36%

32%

23%

 

9%

Mašinsko-eletrotehnička škola Bor

46%

27%

18%

 

9%

Gimnazija "Bora Stanković“

46%

27%

18%

 

9%

Ekonomsko-trgovinska škola

54%

23%

14%

 

9%

Tehnička škola

54%

23%

14%

 

9%

Tehnički fakultet

54%

23%

14%

 

9%

Studentski dom

45%

32%

14%

9%

 

Crkva Svetog Đorđa

45%

18%

14%

18%

5%

Centar za socijalni rad

64%

9%

18%

9%

 

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Bor (PIO Bor)

32%

32%

18%

14%

5%

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO Bor)

54%

36%

5%

 

5%

Nacionalna služba za zapošljavanje

27%

41%

27%

 

5%

Poreska uprava (Uprava za trezor)

35%

32%

23%

5%

5%

Mesne zajednice na teritoriji grada Bora

45%

32%

23%

 

 

Bioskop „Zvezda“ Bor

31%

32%

14%

18%

5%

Narodna biblioteka Bor

36%

32%

18%

14%

 

Muzej Rudarstva i metalurgije

36%

32%

27%

5%

 

Javni beležnik – Notar

26%

32%

32%

5%

5%

JKP 3. Oktobar

36%

32%

32%

 

 

Autobuska stanica „Bortravel“

18%

32%

27%

23%

 

Autobuska stanica u centru

32%

36%

27%

5%

 

Železnička stanica

59%

27%

14%

 

 

Poštanska štedionica

27%

36%

14%

23%

 

Pošta u centru

9%

32%

27%

18%

14%

Pošta na II kilometru

55%

27%

18%

 

 

Pošta na IV kilometru

50%

36%

9%

5%

 

Apotekarske ustanove

36%

32%

27%

5%

 

Banke

36%

41%

23%

 

 

Gradska pijaca

28%

36%

27%

9%

 
 

Nedovoljno

Dovoljno

Dobro

Vrlo dobro

Odlično

Gradska uprava Bor

61%

21%

12%

4%

2%

Policijska uprava Bor

47%

29%

16%

6%

2%

Osnovni sud Bor

34%

33%

18%

12%

3%

JKP Vodovod Bor

50%

29%

15%

4%

2%

JP za stambene usluge Bor

66%

18%

9%

6%

1%

Elektrodistribucija Bor

30%

31%

19%

15%

5%

Dom zdravlja Bor

30%

29%

19%

14%

8%

Bolnica

25%

33%

20%

15%

7%

Sportski centar Bor

40%

27%

19%

12%

2%

Dom kulture Bor

32%

34%

18%

14%

2%

Radio televizija Bor

39%

31%

17%

10%

3%

OŠ "Branko Radičević"

32%

34%

19%

9%

6%

OŠ "Sveti Sava"

32%

34%

18%

10%

6%

ŠOSO "Vidovdan"

21%

32%

17%

20%

10%

OŠ "Dušan Radović"

49%

24%

16%

8%

3%

OŠ "Treći oktobar"

43%

29%

17%

8%

3%

OŠ "Vuk Karadžić"

46%

28%

15%

7%

4%

Muzička škola "Miodrag Vasiljević"

53%

25%

13%

7%

2%

Dečiji parkovi i igrališta na teritoriji grada Bora

27%

36%

26%

6%

5%

PU "Bambi"

36%

28%

25%

7%

4%

PU "Boško Buka"

39%

27%

23%

8%

3%

PU "Dečija radost"

38%

26%

23%

10%

3%

PU "Crvenkapa"

32%

29%

24%

10%

5%

Mašinsko-eletrotehnička škola Bor

26%

32%

24%

12%

6%

Gimnazija "Bora Stanković“

26%

33%

23%

12%

6%

Ekonomsko-trgovinska škola

37%

28%

23%

8%

4%

Tehnička škola

37%

27%

24%

8%

4%

Tehnički fakultet

45%

28%

18%

7%

2%

Studentski dom

46%

25%

19%

8%

2%

Crkva Svetog Đorđa

29%

29%

24%

14%

4%

Centar za socijalni rad

48%

28%

17%

5%

2%

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Bor (PIO Bor)

36%

32%

17%

9%

6%

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO Bor)

44%

31%

16%

7%

2%

Nacionalna služba za zapošljavanje

32%

34%

16%

13%

5%

Poreska uprava (Uprava za trezor)

35%

31%

22%

9%

3%

Mesne zajednice na teritoriji grada Bora

44%

30%

19%

5%

2%

Bioskop „Zvezda“ Bor

41%

27%

16%

12%

4%

Narodna biblioteka Bor

34%

31%

17%

14%

4%

Muzej Rudarstva i metalurgije

34%

30%

18%

13%

5%

Javni beležnik – Notar

32%

31%

18%

12%

7%

JKP 3. Oktobar

45%

26%

18%

8%

3%

Autobuska stanica „Bortravel“

29%

28%

20%

15%

8%

Autobuska stanica u centru

33%

32%

17%

13%

5%

Železnička stanica

46%

29%

15%

8%

2%

Poštanska štedionica

35%

33%

15%

10%

7%

Pošta u centru

26%

32%

20%

12%

10%

Pošta na II kilometru

51%

28%

13%

5%

3%

Pošta na IV kilometru

50%

28%

12%

8%

2%

Apotekarske ustanove

30%

35%

15%

16%

4%

Banke

35%

35%

18%

7%

5%

Gradska pijaca

29%

35%

19%

12%

5% 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like