Zaključak sa tribine - grad Bor nije pristupačan za OSI
Photo by Sigurne Staze

Zaključak sa tribine - grad Bor nije pristupačan za OSI


 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like