Sigurne staze u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom pokreću izradu mobilne i web aplikacije
Photo by Sigurne Staze

Sigurne staze u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom pokreću izradu mobilne i web aplikacije

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like