Da li u Boru postoji mogućnost za razvoj cikloturizma?
Photo by Sigurne Staze

Da li u Boru postoji mogućnost za razvoj cikloturizma?
  1. Bicycle Tourism 101, dostupno na linku

 

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com

You might also like